Simone Templeton

Player: WTA

Birthday: 10/10/1988

Country: USA