Nuria Tabernero Garin

Player: WTA

Birthday: 10/19/1973

Country: ESP