Sara Abaza

Player: WTA

Birthday: 01/21/1981

Country: EGY