Teizo Toba

Player: ATP

Birthday: 09/15/1901

Country: JPN