Aselya Arginbayeva

Player: WTA

Birthday: 07/12/1992

Country: KAZ