Natasha Piskakova

Player: WTA

Birthday: 06/06/1963

Country: TCH