Karmen Skulj

Player: WTA

Birthday: 11/25/1967

Country: YUG