Kari Olsen

Player: WTA

Birthday: 01/20/1981

Country: USA