Ljudmila Pavlov

Player: WTA

Birthday: 06/30/1974

Country: YUG