Orie Sasaki

Player: WTA

Birthday: 07/02/1980

Country: JPN